Chính sách ban hành về tính phí kiểm định phương tiện pccc có hiệu lực  (22/02/2021)

Chính sách ban hành về tính phí kiểm định phương tiện pccc có hiệu lực (22/02/2021)

Ngày 22/02/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của hai chính sách liên quan đến phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện và phí kiểm định...

Xem thêm