Chính sách ban hành về tính phí kiểm định phương tiện pccc có hiệu lực (22/02/2021)

Đăng bởi: Admin - Thứ 2, 22/02/2021, 12:23

Phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

heo đó, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải nộp phí theo biểu phí ban hành kèm Thông tư này như sau:

- Phí kiểm định xe chữa cháy, tàu, xuồng ca nô chữa cháy, xe thang chữa cháy: 130.000 đồng/xe;

- Kiểm định vòi chữa cháy: 20.000 đồng/cuộn;

- Kiểm định bình chữa cháy: 45.000 đồng/cái;

- Kiểm định đầu báo cháy, nút ấn báo cháy, chuông báo cháy, đèn báo cháy, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố: 30.000 đồng/cái…

Trong đó, số lượng phương tiện kiểm định thực hiện theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc theo hướng dẫn của Bộ Công an.

 

Tin tức khác