Chính sách đổi - trả hàng

Đăng bởi: Admin - Thứ 3, 19/01/2021, 02:15

Chính sách đổi - trả hàng tại Công ty CP Điện Thông Minh

Người mua được quyền trả lại hàng hoặc đổi lại hàng hoá khác trong vòng 36 giờ kể từ lúc người mua nhận được hàng và hàng hoá bắt buộc phải còn mới 100%
Nếu sau thời gian 36 giờ kể từ lúc người mua nhận hàng, Chúng tôi sẽ không chấp nhận hàng trả hoặc đổi do lỗi người mua.
Chúng tôi sẽ đổi mới hoặc hoàn tiền nếu do lỗi của nhà sản xuất. Không bao gồm chi phí vận chuyển khác.
Chi phí đổi trả do lỗi bên nào thì bên đó chịu chi phí. 

Chính sách khác